NAJAVA

PLAKAT RASPIS 
Upravni odbor kluba je doneo odluku da za sve učesnike turnira drugi nastup bude BESPLATAN.