NAJAVA

Drugi upisni rok za BUDUĆE TRENERE počinje 19. avgusta!
Državna, akreditovana Visoka škola obrazuje trenere u sportu i sprovodi mentorski rad sa aktivnim sportistima uvažavajući njihove sportske obaveze.
Povoljno samofinansiranje na rate i smeštaj u Studentskom domu već od 1430 dinara!
Više informacija na  www.vsovsu.rs