NAUKA I SPORT

Milan Pilipović: Mehanička analiza kuglaškog hica PREUZMI
Milan Pilipović: Dijagrama raspodele verovatnoće pogađanja pri izvođenju kuglaškog hica PREUZMI