STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Poštovani,
Visoka sportska i zdravstvena škola u Beogradu, 04.05.2018. godine  počinje sa realizacijom programa stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja Operativni sportski menadžer i zvanja Sportski menadžer.
Prijavljivanje kandidata moguće je do 27.04.2018. godine u prostorijama Škole ili  preko maila vesna@vss.edu.rs.
U prilogu Vam dostavljamo propratno pismo. OVDE PREUZMI PRILOG